Szelf's Garden - Out Of Zone

Post-it

Många bra prylar har kommit till genom misstag. Så var det också med post-it lappen. I början av 70-talet försökte en mani USA göra ett superlim men misslyckades. Han försökte få sitt företag att använda limmet men intresset var svalt. Några år senare klagade en medarbetare över att hans små lappar föll ut ut anteckningsboken hela tiden. Då strök han på lite lim på lapparna och det fungerade alldeles utmärkt. Post-it lappen var född. Uppfinnaren sålde konceptet 3M och resten är historia.